?
快捷搜索、汉字拼音、汉字笔画笔顺查询

快乐赛车网上投注

 abac的词语有哪些?abac的四字词语大全是什么?这是一些写字或者练字朋友有这样的困惑,接下来分享abac的词语有哪些大全!
 
 
不知不觉  bù zhì bù jué
各种各样  gè zhǒng gè yàng
自言自语  zì yán zì yǔ
随时随地  suí shí suí dì
一模一样  yī mú yī yàng
各式各样  gè shì gè yàng
全心全意  quán xīn quán yì
可口可乐  kě kǒu kě lè
一举一动  yī jǔ yī dòng
自由自在  zì yóu zì zài

 
无影无踪  wú yǐng wú zōng
无声无息  wú shēng wú xī
或多或少  huò duō huò shǎo
何去何从  hé qù hé cóng
没完没了  méi wán méi liǎo
一生一世  yī shēng yī shì
各行各业  gè háng gè yè
久而久之  jiǔ ér jiǔ zhī
无忧无虑  wú yōu wú lǜ
所作所为  suǒ zuò suǒ wéi

 
不折不扣  bù zhé bù kòu
如火如荼  rú huǒ rú tú
一心一意  yī xīn yī yì
实话实说  shí huà shí shuō
再接再厉  zài jiē zài lì
无缘无故  wú yuán wú gù
我行我素  wǒ xíng wǒ sù
一点一滴  yī diǎn yī dī
无时无刻  wú shí wú kè
无穷无尽  wú qióng wú jìn

 
有声有色  yǒu shēng yǒu sè
无拘无束  wú jū wú shù
人山人海  rén shān rén hǎi
有说有笑  yǒu shuō yǒu xiào
十全十美  shí quán shí měi
相辅相成  xiāng fǔ xiāng chéng
大摇大摆  dà yáo dà bǎi
数一数二  shǔ yī shǔ èr
半信半疑  bàn xìn bàn yí
合情合理  hé qíng hé lǐ

 
大起大落  dà qǐ dà luō
可有可无  kě yǒu kě wú
一朝一夕  yī zhāo yī xī
不依不饶  bù yī bù ráo
人来人往  rén lái rén wǎng
知己知彼  zhī jǐ zhī bǐ
无法无天  wú fǎ wú tiān
古色古香  gǔ sè gǔ xiāng
不伦不类  bù lún bù lèi
不明不白  bù míng bù bái

 
一丝一毫  yī sī yī háo
多才多艺  duō cái duō yì
如痴如醉  rú chī rú zuì
不闻不问  bù wén bù wèn
尽善尽美  jìn shàn jìn měi
蹑手蹑脚  niè shǒu niè jiǎo
谢天谢地  xiè tiān xiè dì
自暴自弃  zì bào zì qì
若即若离  ruò jí ruò lí
彻头彻尾  chè tóu chè wěi

 
不屈不挠  bù qū bù náo
患得患失  huàn dé huàn shī
没头没脑  méi tóu méi nǎo
一五一十  yī wú yī shí
土生土长  tǔ shēng tǔ zhǎng
可圈可点  kě quān kě diǎn
任劳任怨  rèn láo rèn yuàn
独来独往  dú lái dú wǎng
一言一行  yī yán yī xíng
倾国倾城  qīng guó qīng chéng

 
不声不响  bù shēng bù xiǎng
不偏不倚  bù piān bù yǐ
将信将疑  jiāng xìn jiāng yí
有血有肉  yǒu xiě yǒu ròu
诚惶诚恐  chéng huáng chéng kǒng
诚心诚意  chéng xīn chéng yì
疑神疑鬼  yí shén yí guǐ
不卑不亢  bù bēi bù kàng
大红大紫  dà hóng dà zǐ
活灵活现  huó líng huó xiàn

 
见仁见智  jiàn rén jiàn zhì
载歌载舞  zài gē zài wǔ
自给自足  zì jǐ zì zú
自私自利  zì sī zì lì
毕恭毕敬  bì gōng bì jìng
自生自灭  zì shēng zì miè
亦步亦趋  yì bù yì qū
可歌可泣  kě gē kě qì
百战百胜  bǎi zhàn bǎi shèng
轻手轻脚  qīng shǒu qīng jiǎo

 
平起平坐  píng qǐ píng zuò
不冷不热  bù lěng bù rè
稳扎稳打  wěn zhā wěn dǎ
群策群力  qún cè qún lì
不痛不痒  bù tòng bù yǎng
自作自受  zì zuò zì shòu
难兄难弟  nàn xiōng nàn dì
笨手笨脚  bèn shǒu bèn jiǎo
无依无靠  wú yī wú kào
挨家挨户  āi ji āi hù

 
同心同德  tóng xīn tóng dé
战略战术  zhàn lüè zhàn shù
大风大浪  dà fēng dà làng
百发百中  bǎi fā bǎi zhòng
绘声绘色  huì shēng huì sè
百依百顺  bǎi yī bǎi shùn
探头探脑  tàn tóu tàn nǎo
小打小闹  xiǎo dǎ xiǎo nào
不三不四  bù sān bù sì
自怨自艾  zì yuàn zì yì

 
abac的词语
难舍难分  nán shě nán fēn
阿猫阿狗  ā māo ā gǒu
有始有终  yǒu shǐ yǒu zhōng
先知先觉  xiān zhī xiān jué
大慈大悲  dà cí dà bēi
自说自话  zì shuō zì huà
有板有眼  yǒu bǎn yǒu yǎn
大手大脚  dà shǒu dà jiǎo
自吹自擂  zì chuī zì léi
冷言冷语  lěng yán lěng yǔ

 
一板一眼  yī bǎn yīn yǎn
大吉大利  dà jí dà lì
毛手毛脚  máo shǒu máo jiǎo
快人快语  kuài rén kuài yǔ
谁是谁非  shuí shì shuí fēi
各就各位  gè jiù gè wèi
碍手碍脚  ài shǒu ài jiǎo
难解难分  nán jiě nán fēn
太皇太后  tài huáng tài hòu
如醉如痴  rú zuì rú chī

 
有权有势  yǒu quán yǒu shì
畏首畏尾  wèi shǒu wèi wěi
嗲声嗲气  diǎ shēng diǎ qì
半工半读  bàn gōng bàn dú
善始善终  shàn shǐ shàn zhōng
电视电话  diàn shì diàn huà
多劳多得  duō láo duō dé
能上能下  néng shàng néng xià
问长问短  wèn cháng wèn duǎn
拼死拼活  pīn sǐ pīn huó

 
戒骄戒躁  jiè jiāo jiè zào
救苦救难  jiù kǔ jiù nán
缩手缩脚  suō shǒu suō jiǎo
主观主义  zhǔ guān zhǔ yì
自觉自愿  zì jué zì yuàn
有利有弊  yǒu lì yǒu bì
维妙维肖  wéi miào wéi xiào
善有善报  shàn yǒu shàn bào
称王称霸  chēng wáng chēng bà
大包大揽  dà bāo dà lǎn

 
知根知底  zhī gēn zhī dǐ
小偷小摸  xiǎo tōu xiǎo mō
徒子徒孙  tú zǐ tú sūn
自高自大  zì gāo zì dà
有勇有谋  yǒu yǒng yǒu móu
昏头昏脑  hūn tóu hūn nǎo
问寒问暖  wèn hán wèn nuǎn
行政行为  xíng zhèng xíng wéi
瓮声瓮气  wèng shēng wèng qì
双栖双宿  shuāng qī shuāng sù
小恩小惠  xiǎo ēn xiǎo huì

 
有根有据  yǒu gēn yǒu jù
独断独行  dú duàn dú xíng
同工同酬  tóng gōng tóng chóu
不骄不躁  bù jiāo bù zào
鬼头鬼脑  guǐ tóu guǐ nǎo
假仁假义  jiǎ rén jiǎ yì
火烧火燎  huǒ shāo huǒ liáo
加拉加斯  jiā lā jiā sī
常来常往  cháng lái cháng wǎng
贼头贼脑  zéi tóu zéi nǎo

 
不亢不卑  bù kàng bù bēi
有胆有识  yǒu dǎn yǒu shí
好声好气  hǎo shēng hǎo qì
愣头愣脑  lèng tóu lèng nǎo
不即不离  bù jí bù lí
有来有往  yǒu lái yǒu wǎng
全知全能  quán zhī quán néng
又红又专  yòu hóng yòu zhuān
一时一刻  yī shí yī kè
大红大绿  dà hóng dà lǜ

 
倒买倒卖  dǎo mǎi dǎo mài
实报实销  shí bào shí xiāo
缩头缩脑  suō tóu suō nǎo
满坑满谷  mǎn kēng mǎn gǔ
大吹大擂  dà chuī dà léi
统购统销  tǒng gòu tǒng xiāo
笨头笨脑  bèn tóu bèn nǎo
偏听偏信  piān tīng piān xìn
克勤克俭  kè qín kè jiǎn
成千成万  chéng qiān chéng wàn

 
大鸣大放  dà míng dà fàng
非驴非马  fēi lǘ fēi mǎ
有凭有据  yǒu píng yǒu jù
若明若暗  ruò míng ruò àn
怨天怨地  yuàn tiān yuàn dì
尽心尽力  jìn xīn jìn lì
遗老遗少  yí lǎo yí shào
火急火燎  huǒ jí huǒ liáo
假模假式  jiǎ mó jiǎ shì
阿狗阿猫  ā gǒu ā māo

 
阿姑阿翁  ā gū ā wēng
阿家阿翁  ā gū ā wēng
碍足碍手  ài zú ài shǒu
做鬼做神  zuò guǐ zuò shén
做人做世  zuò rén zuò shì
做刚做柔  zuò gāng zuò róu
做好做歹  zuò hǎo zuò dǎi
足衣足食  zú yī zú shí
做神做鬼  zuò shén zuò guǐ
作福作威  zuò fú zuò wēi

 
做好做恶  zuò hǎo zuò è
做张做致  zuò zhāng zuò zhì
自弃自暴  zì qì zì bào
足食足兵  zú shí zú bīng
做张做势  zuò zhāng zuò shì
作威作福  zuò wēi zuò fú
自卖自夸  zì mài zì kuā
祝咽祝哽  zhù yān zhù gěng
自媒自衒  zì méi zì xuàn
自始自终  zì shǐ zì zhōng

 
有根有底  yǒu gēn yǒu dǐ
做张做智  zuò zhāng zuò zhì
一熏一莸  yī xūn yī yóu
一张一弛  yī zhāng yī chí
众好众恶  zhòng hào zhòng wù
自业自得  zì yè zì dé
镇日镇夜  zhèn rì zhèn yè
窄门窄户  zhǎi mén zhǎi hù
足兵足食  zú bīng zú shí
逐字逐句  zhú zì zhú jù

 
祝僇祝鲠  zhù lù zhù gěng
逐句逐字  zhú jù zhú zì
昼日昼夜  zhòu rì zhòu yè
至善至美  zhì shàn zhì měi
至大至刚  zhì dà zhì gāng
知地知天  zhī dì zhī tiān
祝鲠祝噎  zhù gěng zhù yē
知微知彰  zhī wēi zhī zhāng
自吹自捧  zì chuī zì pěng
陟岵陟屺  zhì hù zhì qǐ

 
至再至三  zhì zài zhì sān
捉贼捉赃  zhuō zéi zhuō zāng
祝鲠祝饐  zhù gěng zhù yì
至圣至明  zhì shèng zhì míng
捉贼捉脏  zhuō zéi zhuō zàng
知彼知己  zhī bǐ zhī jǐ
知足知止  zhī zú zhī zhǐ
祝哽祝噎  zhù gěng zhù yē
真赃真贼  zhēn zāng zhēn zéi
濯足濯缨  zhuó zú zhuó yīng

 
真心真意   zhēn xīn zhēn yì
张眉张眼   zhāng méi zhāng yǎn
直上直下   zhí shàng zhí xià
贼眉贼眼   zéi méi zéi yǎn
至尊至贵   zhì zūn zhì guì
咂嘴咂舌   zā zuǐ zā shé
直来直去   zhí lái zhí qù
允文允武   yǔn wén yǔn wǔ
载沉载浮   zài chén zài fú
有棱有角   yǒu léng yǒu jiǎo

 
用心用意   yòng xīn yòng yì
宜嗔宜喜   yí chēn yí xǐ
作好作歹   zuò hǎo zuò dǎi
再接再砺   zài jiē zài lì
再三再四   zài sān zài sì
载驰载驱   zǎi chí zǎi qū
载笑载言   zài xiào zài yán
詀言詀语   zhān yán zhān yǔ
再接再历   zài jiē zài lì
载驱载驰   zài qū zài chí

 
有条有理   yǒu tiáo yǒu lǐ
愚夫愚妇   yú fū yú fù
有头有尾   yǒu tóu yǒu wěi
有枝有叶   yǒu zhī yǒu yè
有三有俩   yǒu sān yǒu liǎng
有风有化   yǒu fēng yǒu huà
油嘴油舌   yóu zuǐ yóu shé
有根有苗   yǒu gēn yǒu miáo
有钱有势   yǒu qián yǒu shì
有心有意   yǒu xīn yǒu yì

 
庸言庸行   yōng yán yōng xíng
有物有则   yǒu wù yǒu zé
永生永世   yǒng shēng yǒng shì
有始有卒   yǒu shǐ yǒu zú
予智予雄   yú zhì yǔ xióng
有头有脸   yǒu tóu yǒu liǎn
溢美溢恶   yì měi yì wù
亦庄亦谐   yì zhuāng yì xié
倚门倚闾   yǐ mén yǐ lǘ
亦趋亦步   yì qū yì bù

 
忧国忧民   yōu guó yōu mín
予取予携   yú qǔ yǔ xié
一手一足   yī shǒu yī zú
一枝一节   yī zhī yī jié
宜家宜室   yí jiā yí shì
予取予夺   yú qǔ yǔ duó
一枝一栖   yī zhī yī qī
疑鬼疑神   yí guǐ yí shén
一心一计   yī xīn yī jì
一手一脚   yī shǒu yī jiǎo

 
有财有势   yǒu cái yǒu shì
宜室宜家   yí shì yí jiā
一心一腹   yī xīn yī fù
一心一路   yī xīn yī lù
一薰一莸   yī xūn yī yóu
一式一样   yī shì yī yàng
予取予求   yú qǔ yú qiú
一笑一颦   yī xiào yī pín
一颦一笑   yī pín yī xiào
一迎一和   yī yíng yī hé

 
有本有原   yǒu běn yǒu yuán
一吟一咏   yī yīn yī yǒng
一饮一啄   yī yǐn yī zhuó
一夔一契   yī kuí yī qì
有本有源   yǒu běn yǒu yuán
一字一泪   yī zì yī lèi
一旦一夕   yī dàn yī xī
一心一力   yī xīn yī lì
宜喜宜嗔   yí xǐ yí chēn
一龙一猪   yī lóng yī zhū

 
一悲一喜   yī bēi yī xǐ
一分一毫   yī fēn yī háo
询迁询谋   xún qiān xún móu
一针一线   yī zhēn yī xiàn
旋生旋灭   xuán shēng xuán miè
新人新事   xīn rén xīn shì
杂七杂八   zá qī zá bā
一家一计   yī jiā yī jì
一重一掩   yī chóng yī yǎn
一坐一起   yī zuò yī qǐ

 
一字一板   yī zì yī bǎn
一嚬一笑   yī pín yī xiào
一晦一明   yī huì yī míng
一班一辈   yī bān yī bèi
一鳞一爪   yī lín yī zhǎo
一字一珠   yī zì yī zhū
一马一鞍   yī mǎ yī ān
一草一木   yī cǎo yī mù
一字一句   yī zì yī jù
一家一火   yī jiā yī huǒ

 
一步一鬼   yī bù yī guǐ
一死一生   yī sǐ yī shēng
一口一声   yī kǒu yī shēng
一丘一壑   yī qiū yī hè
一龙一蛇   yī lóng yī shé
一喷一醒   yī pēn yī xǐng
一箪一瓢   yī dān yī piáo
一还一报   yī huán yī bào
一班一级   yī bān yī jí
一德一心   yī dé yī xīn

 
一琴一鹤   yī qín yī hè
一搭一档   yī dā yī dàng
一根一板   yī gēn yī bǎn
一步一趋   yī bù yī qū
一倡一和   yī chàng yī hé
一鼓一板   yī gǔ yī bǎn
一唱一和   yī chàng yī hè
一弛一张   yī chí yī zhāng
一觞一咏   yī shāng yī yǒng
一缘一会   yī yuán yī huì

 
一生一代   yī shēng yī dài
一成一旅   yī chéng yī lǚ
一天一地   yī tiān yī dì
一针一缐   yī zhēn yī xiàn
一长一短   yī cháng yī duǎn
学书学剑   xué shū xué jiàn
一夕一朝   yī xī yī zhāo
旋得旋失   xuán dé xuán shī
无天无日   wú tiān wú rì
无旧无新   wú jiù wú xīn

 
无拳无勇   wú quán wú yǒng
闲非闲是   xián fēi xián shì
心上心下   xīn shàng xīn xià
相反相成   xiāng fǎn xiāng chéng
相生相克   xiāng shēng xiāng kè
涎脸涎皮   xián liǎn xián pí
相生相成   xiāng shēng xiāng chéng
相呴相济   xiāng xǔ xiāng jì
闲是闲非   xián shì xián fēi
相安相受   xiāng ān xiāng shòu


 
现世现报   xiàn shì xiàn bào
先圣先师   xiān shèng xiān shī
相因相生   xiāng yīn xiāng shēng
 
 
 
   以上关于abac的词语有哪些就分享到这里,在词语和成语中,有许多叠词格式的词语及成语,我们对abac式的词语大全、abac的成语大全进行了整理,为大家方便查看。

您可能还会对下面的文章感兴趣: